Album zdjęć Majdan & Co.

Nota prawna

Majdan & Co. z siedzibą w Warszawie, NIP: 1181728704, Regon: 146147862, zarejestrowana przy ul. Ligustrowa 10, 03-995 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju pod adresem ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, PL, wykonywana działalność gospodarcza (PKD) 62.02.Z, 62.02.Z, 47.91.Z, 58.29.Z, 62.01.Z, 62.03.Z, 62.09.Z, 63.11.Z, 63.12.Z, 70.22.Z, 73.12.C, 82.11.Z, 96.02.Z Numer konta BRE Bank 41 1140 2004 0000 3802 7422 1919

E-mail: kontakt@majdan.co

Internet: http://majdan.co

Partnerzy